Rólunk

A Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány 1990 óta működik, alapítója a Józan Élet Egészség-, Család- és Ifjúságvédő Keresztény Egyesület.

Az 1803. sorszám alatt nyilvántartásba vett alapítványt 1998. január 1-i hatállyal minősítette közhasznú szervezetté a Fővárosi Bíróság (vézés száma: 11. Pk. 66 322/1991/11). Az alapítvány az 1997. évi CLVI. tv. (Khtv.) 26.§ c. pontja szerint szociális tevékenységet, családsegítést, időskorúak gondozását, továbbá nevelést, oktatást, képességfejlesztést, ismeretterjesztést, kulturális közhasznú tevékenységet folytat, támogat.

A Hit és Erkölcs Kulturális alapítvány az általa felkarolt közhasznú célok erkölcsi és szellemi támogatása mellett az évek során mind nagyobb mértékben mozdította elő anyagi támogatással is ezen célok megvalósulását.
Az alapítvány, kialakult jó hírneve és támogatott céljai vonatkozásában elért nem csekély eredményei alapján, jelentős mértékű anyagi támogatás gyűjtését is felvállalja, és sikerrel fel is használja közhasznú célkitűzéseinek eléréséhez.


KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2022
KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2023
EGYSZÁZALÉKOS FELAJÁNLÁS 2021
EGYSZÁZALÉKOS FELAJÁNLÁS 2022

Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány
1103 Budapest Gyömrői út 71/A
E-mail: info@hiteserkolcs.hu
(Fővárosi Bíróság 9. Pk. 66322/2.)
Adószám: 19012164-1-42